Tietosuojaseloste

Koulutie 77

69700 Veteli

ma–pe klo 8–17, lauantaisin sopimuksen mukaan

Vetelin fysioterapian yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Vetelin fysioterapia, Koulutie 77, 69700 Veteli, puh 06-8621386/ 040-7084501

Yhteyshenkilö/tietosuojavaltuutettu: Laura Sillanpää, Isokyläntie 6, 69820 Räyrinki 040-7084501, laura.sillan@gmail.com

Rekisterin nimi: Vetelin fysioterapian asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilö- ja hoitotietoja kerätään hoitotapahtumien dokumentointiin sekä laskutusta varten.

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan henkilötiedot (nimi, hetu), yhteystiedot sekä hoidon toteuttamiseen liittyvät tiedot (lähete- ja kuvantamistiedot, hoitokäyntikirjaukset).

Tietolähteet: Asiakkaalta itseltään haastattelemalla saadut tiedot, asiakkaan tuomat lääkärin lausunnot ja kuvantamislausunnot. Asiakkaan luvalla Kanta-arkistosta haetut tiedot

Tietojen luovutus ja käsittely: Henkilö- ja hoitotietoja luovutetaan asiakkaan luvalla kolmannelle osapuolelle. Tietojen luovutus käydään aina tapauskohtaisesti läpi asiakkaan kanssa. Hoitokirjaukset siirtyvät myös Kanta-arkistoon, josta asiakas sekä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käydä tietoja katsomassa. Hoidosta vastaavalla henkilöllä on oikeus käsitellä henkilö- ja hoitotietoja. Terapeutin vaihtuessa pyydetään lupa tietojen käsittelyyn.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Paperiset asiakasdokumentit säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto säilytetään asiakashallintajärjestelmän toimittajan toimesta pilvipalvelussa. Tietokoneet on suojattu asianmukaisesti ja tietoturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma on tehty, ja päivitetään säännöllisesti.

Tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tehdyt hoitokirjaukset ja asiakkaan pyytäessä tietoja korjataan.